Martyna Witowska

aktorka-instruktor teatralny
Teatr Polski we Wrocławiu
Teatr Ad Spectatores
Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
Uniwersytet Dzieci

Akademia Sztuk Teatralnych im.S.Wyspiańskiego w Krakowie,

filia we Wrocławiu

wydział aktorski

specjalizacja taneczno- ruchowa